Nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Kamień pomorski

24 May 2012r.

KAMIEŃ POMORSKI. Miasto powiatowe, leży u ujścia rzeki Niemczy do Zalewu Kamieńskiego, w odległości 12 km od Bałtyku. Stacja kolejowa na miejscu; linia kolejowa odbudowana w r. 1946. Jadąc ze Szczecina do Kamienia, należy przesiąść się na stacji węzłowej Wysokai. Punkt centralny wycieczek nadmorskich, węzeł komunikacyjny licznych linii autabusowych. Hotel „Polonia" dla wycieczek i turystów. Położenie Kamienia jest nader malownicze, na obronnym wzgórzu nad Zalewem. Stare Miasto, o kształcie owalnym, mimo zniszczenia zachowało mury obronne i obwarowanie od strony Zalewu i od wschodu (nawet z głębokimi fosami). W pobliżu stacji kolejowej rozbudowało, się Nowe Miasto z rozległym parkiem, gdzie biją źródła słone z zawartością bromu i jodu. Dziś sanatoria i łazienki w gruzach, lecz już opracowano plan odbudowy. Jedno źródło bijące z głębokości 600 metrów daje 600 litrów solanki na minutę, co pozwala na założenie dużego zakładu kąpielowego. Można tu leczyć reumatyzm i różne choroby kości, gruczołów, cukrzycę i wyczerpanie nerwowe. Zwiedzić należy przede wszystkim Stare Miasto z rynkiem kwadratowym w pośrodku, z ratuszem renesansowym i resztkami kamienic gotyckich dokoła, dalej katedrę pochodzącą z r. 1175 oraz kościoły Mariacki i św. Mikołaja, patrona rybaków i żeglarzy. Idąc e rynku ulicą Słowackiego dochodzi się do starodawnej bramy miejskiej z wieżą, z której widok należy do najwspanialszych na Pomorzu Szczecińskim. Pożądane jest obejść Stare Miasto od strony Zalewu, aby mieć wyobrażenie o jego obronności i znaczeniu, jakie posiadał w wiekach średnich. Nad Zalewem resztki mola portowego i przystań rybacka. Dalej na południe w pobliżu spichlerza przystań na jachty i łódki do przewozu i do wynajęcia. Idąc z rynku ulicą Katedralną w kierunku północno-wschodnim, oglądamy renesansowe kamieniczki z w. XVI (np. dom Nr 11). Plac Katedralny tworzy rodzaj parku ocienionego starymi lipami, pamiętającymi dawne czasy miasta. Katedra to budowla bazylikowa, z potężnych bloków granitowych i z cegły założona w r. 1175. W architekturze jej widać wpływy duńskie (Kamień należał jakiś czas do Danii), chór, prezbiterium i nawa krzyżowa pochodzą z XIII w., nawa główna i krużganki z końca XIV r. Najcenniejszym zabytkiem jest romański portal północny (od zewnątrz) z XII w., zachowany w dobrym stanie. Pierwotna katedra z czasów św. Ottona mieściła się na miejscu dzisiejszej zakrystii. Dawny wielki ołtarz hitlerowcy ukryli w czasie ostatniej wojny w pewnej wiosce, lecz w. r. 1946 polski konserwator odnalazł go i dzisiaj poddaje się go odnowieniu w Szczecinie. Obecnie zastępuje go zabytkowy tryptyk, usunięty przez protestantów w r. 1544 i teraz wydobyty z muzeum. Obok olbrzymiej chrzcielnicy, otoczonej masywną, kutą kratą z ozdobami wysokości 2 metrów, strome schody wiodą do krużganku zwanego w średniowieczu Pokutniczym, albowiem tędy szli na klęczkach pokutnicy. Jest to unikat w Polsce. Za krużgankiem znajdują się 4 sale dawnego skarbca katedralnego, dzisiaj puste, bo wszystkie klejnoty, trumny itp. hitlerowcy zabrali ze sobą. Na ścianach pozostały freski średniowieczne w stylu bizantyjskim. Poza katedrą w ogrodzie rosną dwie olbrzymie tuje mogące liczyć do 500 lat, nie mające sobie równych w innych krajach europejskich, oraz dąb 300 — 500 letni. W tym ogrodzie wznosił się dawniej zamek książąt pomorskich z wieków XII — XIII. Z ogrodu przechodzimy na plac Katedralny, aby jeszcze zobaczyć pałac dawnych biskupów kamieńskich, obecnie pu wojnie odnowiony (w r. 1947). Najwspanialsza jest tutaj renesansowa loggia o dwu oknach ze stiukami. Wycieczki: 1. Na wyspę Chrząszczewo, 2 km. na którą przeprawiamy się łódką rybacką lub przechodzimy mostem położonym w odległości 2 km na południe od miasta.. Od strony północnej wyspy, już w wodzie, sterczy na wysokość 3 metrów ogromny głaz narzutowy, o 20 metrach obwodu. Jest to największy głaz na Pomorzu. 2. Autobusem do Goliszewa, 21 km, celem zobaczenia resztek zamku w postaci baszty obronnej i obwarowań, położonych na wyspie wśród bagien. Z wieży widok na szereg jezior rynnowych leżących na dnie podłużnej doliny. Goliszewo, jest to mała osada o 1.500 mieszkańców, oryginalnie pobudowana. Dla turystów hotel i gospoda w rynku. 3. Do Goleniowa, miasta o 4,600 mieszkańców, położonego na drodze kolejowej i autobusowej z Kamienia do Szczecina. Po obu stronach kolei i gościńca wielkie lasy, szczątek dawnej Puszczy Stępnickiej. Goleniów leży nad rzeką Iną w miejscu bardzo obronnym. Był to stary gród słowiański. Dawniej spławiano Iną zboże do morza. W mieście dobrze zachowana brama miejska, kościół św. Katarzyny i ratusz w rynku.

ocena 3.8/5 (na podstawie 19 ocen)

Internetowa Baza wszelkich noclegów nad morzem.
wczasy, kamien pomorski