Szlak prowadzi z Jarosławca do Człuchowa przez Sławno, Polanów, Żydowo, Biały Bór i Rzeczenicę; uczy o">

Nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Szlak "Krainy Lasów i Jezior"

17 listopad 2011r.

Szlak "Krainy Lasów i Jezior" Szlak prowadzi z Jarosławca do Człuchowa przez Sławno, Polanów, Żydowo, Biały Bór i Rzeczenicę; uczy ok. 150 km. Trasa szlaku wiedzie przez kilka urozmaiconych krajobrazowo krain geograficznych — Pojezierzy: Kaszubskiego, Drawskiego i Borów Tucholskich. Na trasie tej znajduje się dużo pięknych rynnowych jezior otoczonych lasami i połączonych rzekami. Środowisko przyrodnicze tych terenów w nieznaczny sposób zostało przekształcone przez gospodarczą działalność człowieka; czyste jeziora rynnowe, rozległe lasy z wieloma gatunkami flory i fauny, bogata icihtiofauna, wiele zabytkowych parków wymagają ochrony. Utworzono w tym celu strefy chronionego krajobrazu. Omawiany szlak przebiega między innymi przez następujące strefy: — Pojezierze Drawskie (powierzchnia około 100 tys. ha) — Okolice Polanowa (około 1,8 tys. ha). Na trasie Polanów — Koszalin unikalna aleja bukowa — 432 drzewa. W górę od Polanowa rezerwat wodny — rzeka Grabowa, na odcinku 7,6 km jest miejscem tarła pstrąga, strzebli i troci. — Okolice Żydowo —• Biały Bór (powierzchnia około 12,3 tys. ha) z jeziorami Bobięcińskie Wielkie i Małe 0 urozmaiconych liniach brzegowych — miejsca bytowania licznych gatunków ptactwa wodnego i błotnego. W sąsiedztwie jezior jedne z najwyższych wzniesień morenowych — góra Złocień (231 m n.p.m.) 1 Skibska Góra (223 m n.p.m.) ze źródłami rzeki Grabowej u podnóży. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na obiekty krajoznawcze nie ujęte w "Vademecum", stanowią je: latarnia morska z roku 1829 i stromy klifowy brzeg morza, na którym rośnie rzadko spotykany rokitnik — w Jarosławcu; kombinat drzewny "Sławodrzew" — jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce oraz bramy miejskie z XIV w. i kościół gotycki — w Sławnie.

ocena 3,9/5 (na podstawie 12 ocen)

Dobrze dobrane noclegi dla turysty jedynie z naszym poradnikiem.
szlak turystyczny, nad morzem, Sławno, Polanów, Żydowo, Biały Bór, Rzeczenicę, Jarosławiec, Człuchów