Nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Wybrzeże koszalińskie

24 May 2012r.

WYBRZEŻE KOSZALIŃSKIE W okolicy Ustronia Mors-kiego str-o-my brzeg, cechujący krajobraz Kołobrzegu, obniża się i cofa w głąb lądu, a zaczyna się płaska- równina nad-mors-ka o- bagnintym podłożu, zasypanym w wielu miejscach piaskami, na których rosną lasy bukowe, mieszane lub czysto sosnowe. Widzimy tu też rozległe wrzosowiska i nieużytki. Dalej na wschód rozpoczyna się mierzeja koszalińska, kraina wydm nadbrzeżnych biegnących szerokim łukiem w kierunku północno-wschodnim i zamykających kilka wydłużonych jezior, będących szczątkami dawnego zalewu morskiego-. Rzecz-ki płynące p-o równinie nadmorskiej przepływają przez te jeziora, zamulają je, a wypływając poprzez wydmy uchodzą do morza płytkimi lejkami Jeziora Jamno i Bukowsk i, e mają kształt wydłużony, -a ich mierzeja jest bardzo wąska- i jeszcze' w stadium dalszego tworzenia- się. Jeziora te razem z ,sąsiednimi łąkami i bagnami tworzyły zatokę morską a brzeg morza -biegł łamaną linią w okolicy K -o- s z a 1 i n, a-, O s i e-k a i Bukowa, podchodząc po Wzgórza C h e ł-m o w e. Rzeczki wpadające do tych jezior zamulają ie. a równocześnie pas wydm na mierzei zasypuje jeziora od strony -północnej. Osadnictwo tej części wybrzeża rozwinęło się n-a krawędziach dawnej zatoki morskiej, kilka osad rybackich powstało na mierzei i poza wydmami na szlaku Kołobrzeg — Koszalin — Sławno. W w. XIX po-wstały również kąpieliska nad samym morzem ,zwłaszcza n-a- linii Kołobrzeg — Mielno, wzdłuż drobnoziarnistej plaży, gdzie uderzenia fal są -silne -a morze płytkile i wskutek tego warunki do kąpieli — znakomite. Ws-zędzie elektryczność, wodociągi i, pełny komfort po domach wczasowych, a na-wet po prywatnych damach wiejskich. Ruch wczasowy zwiększa- s-i-ę z -każdym rokiem dzięki Funduszowi Wczasów Pracowniczych i zarządem poszczególnych uzdrowisk, które nie szczędzą trudu, .aby coraz to nowe domy wyremontowane i odnowione oddać do użytku nowej -rzeszy ludzi pracy przybywających tu na odpoczynek, po słońce i powietrze morskie. 1. GĄSKI. Małe kąpielisko morskie i wieś rolnicza. Leży w odległości 5 km ma wschód od Ustronia Morskiego, a 6 km ma zachód od Sarbinowa. Do stacji kolejowej Bieszyno na linii Kołobrzeg — Koszalin — 5 km, 24 km od Koszalina. W pobliżu wsi na wydmie nadmorskiej wznosi się latarnia morska, skąd widok na okolicę. W sąsiedztwie wieś Paprotno. Latem przyjeżdża tu kilkadziesiąt osób na wypoczynek, prowadząc kuchnię we własnym zakresie. 2. SARBINOWO. Duże kąpielisko morskie, wieś dobrze zagospodarowania, hodowla bydła i kur na wielka skalę. Stacja kolejowa Będzino, 5 km. Z Koszalina łączy linia autobusowa PKS (sprzed dworca kolejowego w Koszalinie odjeżdżają autobusy niemal co godzinę) . Sarbinowo jako uzdrowisko było znane już sto lat temu. Fundusz Wczasów Pracowniczych posiada w nim hotel „Morskie Oko" z restauracją, szereg domów wczasowych np. „Przodownik" i około 50 pokoi po domach gospodarskich. Wieś położona wśród sadów wiśniowych. Jak szybko zagospodarowali się tutejsi ludzie, świadczy fakt, że w r. 1945 wieś mdlała tylko 6 koni, w r. 1947 już 94, a dziś ponad sto. Poczta, telegraf i telefon ma- miejscu. Kościół, którego wieża jest z daleka widoczna, pochodzi z r. 1856. Jest to meogo-tyk jednohalowy bez żadnych zabytków. Ruch gości z każ-mych letników 700, w r. 1948 — 1 000 ,w r. 1949 — 1 500, w r. 1950 — pomad 2 000. 3. CHŁOPY. Kąpielisko morskie i wieś rolnicza, 3 km na wschód! od Sarbinowa, 5 km na zachód od Mieinia. Gospodarstw 12, inni mają tylko domy z ogródkami — są to rybacy. Domy Funduszu Wczasów Pracowmiczych: „Samotna", „Flądra", „Odra" i inne. Pokoje u rybaków. Kąpielisko dobrze zagospodarowane i licznie uczęszczane. Nadaje się ma odpoczynek dla rodzin. Wzdłuż wydm nad^ morskich prowadzi aleiia leśna. Wiele obozów młodzieżowych co roku mia polankach leśnych w pobliżu morza i plaży.

ocena 3.8/5 (na podstawie 19 ocen)

Internetowa Baza wszelkich noclegów nad morzem.
wczasy, pomorze, koszalin