Nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Wycieczki z Kołobrzegu

24 May 2012r.

Wycieczki z Kołobrzegu 1) D O' Starego K o ł o- b r z e g u, 4 km od miasta nad Parsętą (kierunek południowo-wschodni). Tu mieści się dziś osada Budzistów z kościołem św. Jama. Niegdyś był to warowny gród, którego nie mogły zdobyć nawet wojska Bolesława Krzywoustego. Dzisiaj na miejscu grodziska stoi pałacyk myśliwski, siedziba Uniwersytetu Ludowego-. Ruiny kościoła św. Jana ze szczątkami 'architektury romańskiej niszczeją wśród pola. Obok na opuszczonym cmentarzu widnieją nagrobki z nazwiskami polskimi i kaszubskimi, dowód polskości tej ziemi. 2) Do K o r 1 i n a, kolejką lub autobusem PKS, 37 km na południe od Kołobrzegu. Miasto leży u zbiegu rzek Parsęty i Radwy. W latach 1945—47 Kor lino było siedzibą starostwa, zanim nie przemiesiło się Ono do Kołobrzegu. Przed wojną odgrywało dużą rolę gospodarczą (kilka fabryk maszyn, odlewnie żelaza, tartaki i młyny). Dziś już są czynne: wędzarnie ryb, olejarnie rzepaku, wytwórnie wód gazowych i młyn. Miasto zachowało swój charakter średniowieczny, gdyż w czasie działań wojennych nie uległo zniszczeniu. Czworoboczny rynek otaczają stare oryginalne domy. Kościół św. Michała jest zabytkiem późnogotyckim z r. 1510. Architekturą przypomina bazylikę w Białogardzie. Z dawnych zabytków zachowała się jeszcze Brama Młyńska, 12 Z zamku zniszczonego w r. 1761 oglądamy dziś tylko głębokie piwnice (pod- dzisiejszym spichlerzem nad Parsętą). Na wyspie resztki wałów przedhistorycznego- grodziska. Noclegi w Hotelu Miejskim w rynku. Restauracja i kawiarnia w pobliżu. 3) Do Białogardu, kolei a lub autobusem PKS, 8 km -od Karlina, 45 -km -odi Kołobrzegu, 37 km od Koszalina, Miasto powiatowe; przemy-sł -drzewny i -skórzany, wielkie młyny, ogrodnictwo-. Dzielnica willowa, aleje parkowe mad Parsętą. Miasto ma wygląd niowoczesny, jest czyste lii bardzo ruchliwe. Duże gmachy rządowe, teatr, kina, szkolnictwo- rozbudowane. Nad Parsętą zachował -się stary młyn zamkowy. Przy ulicy Zamkowej stał niegdyś z-a-me-k; po mim dziś ani śladu. W rynku stary ratusz, w nim oglądamy Muzeum Powiatowe ze- zbiorami archeologicznymi, geologicznymi -i historycznymi. Kościół Mariacki to poważny gotyk z, XIV wieku, o fundamentach z głazów narzutowych. Wnętrze barokowe. Ulica Mariacka wiedzie z rynku do Wysokiej Bramy, budowli z XIV wieku. W bramie u sklepienia wisi strzemię, burmistrza -miasta Świdnicy, zgubione w walce granicznej obu tych miast o stado krów (r. 1469).

ocena 3.8/5 (na podstawie 19 ocen)

Internetowa Baza wszelkich noclegów nad morzem.
Kołobrzeg, nad morzem, turystyka